ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Εμπορία βιομηχανικών τροχών για παντός τύπου μηχανημάτων εσωτερικών χώρων και μηχανημάτων παραγωγής.

• drive wheel

• stabilaiser wheel

•  load wheel

Όλοι οι τροχοί είναι από αναγνωρισμένους οίκους του χώρου.

Όλους τους τύπους πολυουρεθάνης: Vulkolan, Peopur, Pevodyn, Tractothan.